Pressmeddelande om kompletteringsbudget

Kommunen får 23,9 miljoner i statligt tillskott 2020

Om Socialdemokrater styrde kommunen skulle vi använda de extra 23,9 miljoner som tillförs i kompletteringsbudgeten till att öka personaltätheten på kommunens skolor, särskilda boenden och inom ungdomsverksamheten. Satsningarna skulle innebära fler anställda på förskola och fritids, två ungdomscoacher för att hitta och hjälpa ungdomar som hoppar av gymnasiet komma in i studier igen, aktivitetsansvariga för att stimulera kommunens dementa äldre på särskilda boenden samt starta upp Valsta 195, en träffpunkt för ungdomar.

-Vi Socialdemokrater föreslår att pengarna ska läggas ut där de behövs mest. Så tänker inte Olov Holst (M) däremot. Han placerar pengarna i en helt ny pott för omställningsarbete.  En ”hitte-på-post” för att kunna finansiera privatiseringen av hemtjänsten. Snacka om käftsmäll för de välfärdsverksamheter som behöver pengarna mest,
säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

10 miljoner till äldreomsorgen
Vi satsar en miljon för att utöka nattbemanningen på särskilda boenden. De äldres säkerhet och trygghet går inte att spara in på. Tvärtom ska det alltid finnas full bemanning.

2 miljoner på aktivitetsansvariga (tidigare boendevärdinnor) med expertis inom området demenssjukdom för att våra äldre förtjänar stimulans och sällskap. Enligt Socialstyrelsen är våra äldre ensammast i Stockholms län. Detta vill Socialdemokraterna motverka.

7 miljoner för att se till att alla som behöver får tillgång till ett särskilt boende inom kommunen.


Vi satsar en 1 miljoner extra på ungdomscoacher.                     

Idag är det cirka 240 ungdomar i åldern 16-20 i vår kommun som hoppat av eller inte fullgjort sina gymnasiestudier. De måste få stöd att komma igång och studera igen. Utan gymnasieexamen är det mycket svårt få en anställning.(Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.)

2 miljoner kronor extra (3 miljoner kronor totalt) till 4-5 anställda För att starta upp Valsta 195 igen. Valsta 195 är mer än en vanlig fritidsgård. Det en mötesplats för ungdomar i åldrarna 16-20 år. Där möter de fritidsledare, ungdomscoacher och jobbcoacher som ska fungera som guider i vardagen och hjälpa dem att lära sig skriva CV söka jobb och utbildningar.


1,3 miljoner på ej höjda taxor på baden, plan- och hallhyror
Vi vill att alla invånare, äldre som yngre, ska ha råd att gå till badhusen. Vi vill att alla familjer ska ha råd att låta barnen vara med i en förening.

9,6 miljoner kronor BUN
Under de senaste två åren har personaltätheten minskat i dessa grundläggande verksamheter. Därför tillför socialdemokraterna nästan 10 miljoner för att ge möjlighet att öka personaltätheten inom förskola, grundskola, fritidshem.

facebook Twitter Email