Moderaterna sumpade miljoner till trygghetsarbetet

Sigtuna kommun fick 7,5 miljoner kronor från staten för att bekämpa brott och otrygghet i området Valsta men använde bara 3 miljoner. Resten fick skickas tillbaka. Pinsamt.

Moderaterna skyller på att det var svårt att anställa socialarbetare som skulle arbeta uppsökande gentemot unga i Valsta. Jag menar att det visar brist på styrning, vilket resulterade i ett förlorat år. Inte bara vad gäller pengarna utan även gentemot invånarna i Valsta. Det är inte bara polisens klassning av Valsta, som utsatt område, som pekar på stora problem – antalet orosanmälningar i Sigtuna kommun om barn och unga har fördubblats på senare år. Alla dessa signaler måste tas på stort allvar.

När man som styrande parti får ansvar för ett stort statsbidrag som ska satsas på en sak gäller det att vara på tå och köra ingång arbetet direkt. Alla som håller på med kommunal ekonomi vet att statsbidragen måste betalas tillbaka om de inte används korrekt. Att pengarna behövdes för att jobba uppsökande i Valsta visste Moderaterna och det kan inte ha varit så svårt att snabbt ta fram en uppdragsbeskrivning. Men när man inte tycker att en fråga är tillräckligt viktig och därtill saknar handlingskraft så blir det så här.

Det är en sak att säga något och en helt annan sak att göra det. Denna politiska handlingsförlamning lär vi se mer av framöver när Moderaterna nu plockat in Sverigedemokraterna i sin kommunledning. Sverigedemokraterna, som endast har presenterat ett enda budgetförslag under de 17 år som de har suttit med i kommunfullmäktige.

Bland de elva kommuner i Stockholms län som fick ta del av denna viktiga satsning, för att bekämpa brott och otrygghet, använde Sigtuna kommun bidraget i minst utsträckning. Det är svagt och Sigtunas kommuns invånare förtjänar mer engagemang i denna viktiga fråga.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
facebook Twitter Email