Du ska inte tvingas in i lotteri

Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Moderaterna har varit ansvariga för sjukvården i regionen i 16 år, med tiden har man blivit alltmer oförmögen till att se brister och problem. Lösningen de presenterar för framtiden är mer av samma. Vi Socialdemokrater är inte förvånande över bemötandet från Moderaterna. När barnmorskor och sjuksköterskor demonstrerade under 2021 kallades de för ”proffsdemonstranter” av Irene Svenonius. Moderaterna bör inte demonisera motparten varje gång kritik lyfts. Sjukvården i region Stockholm förtjänar bättre.

Samtidigt som Region Stockholm har ett stort underskott på sjuksköterskor har 2 av 3 nyanställningar sedan 2008 varit administratörer, handläggare eller chefer. Anställningarna av sjuksköterskor har varit långt under behovet som funnits i Stockholm. Arbetsmiljön för personalen har på många mottagningar blivit ohållbar samtidigt som vita fläckar på vårdkartan tvingar medborgare att åka långt för vård.

Valfriheten är inte hotad och tvärt emot vad Moderaterna försöker argumentera om, är det en självklarhet att man ska kunna välja sin vårdcentral eller barnavårdscentral. Resultatet av Moderaternas styre är att stora delar av länet idag saknar grundläggande sjukvård, har långa väntetider på akuten och underfinansierade sjukhus och vårdcentraler. Moderaterna har förlorat den demokratiska kontrollen över vården i regionen. Den tänker vi Socialdemokrater ta tillbaka.

  • Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S)
  • Marie Axelsson, oppositionsråd Sigtuna (S)
facebook Twitter Email