Den samlade oppositionen vill tillsätta en lokal Coronakommission

Den samlade oppositionen vill tillsätta en lokal Coronakommission

Under måndagens kommunstyrelsemöte lade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fram ett initiativärende från den samlade politiska oppositionen med anledning av att äldreomsorgen i Sigtuna kommun har drabbats hårt av Coronapandemin. Initiativärendet mottogs positivt och ska nu vidare för beredning i kommunen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill tillsätta en lokal Coronakommission som får i uppdrag att utreda varför äldreomsorgen i Sigtuna kommun har drabbats så hårt av Covid-19, samt komma med förslag på åtgärder som gör att kommunen står bättre rustad inför framtida utbrott av epidemier och pandemier.

– Med den information vi har elva månader in i pandemin och kommer att få framöver skulle kommunen med bättre rustade verksamheter kunna minimera sjukligheten och dödsfallen i framtiden. Därför anser vi att det är helt nödvändigt med en utredning. Vi uppskattar att vårt förslag mottogs positivt av den styrande majoriteten säger Marie Axelsson (S), Niklas Andersson (V) och Karolina Windefalk (Mp) i ett gemensamt uttalande.

Just nu i skrivande stund är det 13 smittade på ett av kommunens äldreboenden. Under våren 2020 var det 22 personer som gick bort på kommunens äldreboenden. Totalt under pandemin har 29 personer på särskilt boende avlidit och samtliga har var smittade i Covid 19.

Enligt siffror från Socialstyrelsen hade Sigtuna kommun under 2020 totalt 72 inrapporterade dödsfall. Av de avlidna fram till den 6 januari 2021 hade 30% hemtjänst och 37% bodde på särskilda boenden. Drygt en vecka senare ökade denna siffra till 31% inom hemtjänsten och 38% på särskilda boenden. Sigtuna kommun ligger på 5:e plats i länet vad gäller andel avlidna ur kommunbefolkningen över 70+ med hemtjänst som insats. Den 11 januari hade Sigtuna kommun det 4:e högsta snittet på smittade med hemtjänst över 70 i länet i förhållande till det totala smittotalet i kommunen.

Marie Axelsson, oppositionsråd, Socialdemokraterna

Niklas Andersson, ledamot, Vänsterpartiet

Karolina Windefalk, ledamot, Miljöpartiet

facebook Twitter Email