Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

Socialstyrelsens senaste öppna jämförelse av äldreomsorgen (hemtjänst och särskilda boenden) mellan Sveriges kommuner gav också en dyster bild. Sigtuna kommun var bland de 25% sämsta för 28 av undersökningens 43 parametrar, endast för fyra parametrar blev vi bland de 25% bästa kommunerna.

Majoritetens (M, KD, C, L, SfS) slutsats av mindre smickrande brukarundersökningar är att den beror på en negativ bild av äldreomsorgen som, underförstått, inte återspeglar verkligheten. En logisk reaktion blev att Äldre-och omsorgsförvaltningen fick göra omfattande annonskampanjer för att förbättra verksamhetens ”image”. Högermajoriteten lägger hellre skattemedel på medial påverkan än på att höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

I Sigtuna kommun har vi inte längre någon hemtjänst i offentlig regi. Tvärtom driver högermajoriteten igenom upphandling av fler privata utförare inom hemtjänsten och dessutom privatisera våra särskilda boenden. Beslutet togs vid ett hastigt inkallat extra möte med Äldre- och omsorgsnämnden efter midsommarhelgen utan möjlighet till en grundlig diskussion. Socialdemokraterna reserverade sig mot båda besluten.

Trots den uppenbara bristen fokuserar majoriteten envist på att omvandla hela äldreomsorgen till ett marknadsexperiment istället för att göra förbättringar.

  • Marie Axelsson, oppositionsråd (S)
  • Anne Kayani Björnerud (2:a vice ordförande.)
  • Carina Hedin (S-ledamöter i Äldre-och omsorgsnämnden)
  • Elisabeth Sjöholm
  • Anita Ögren
facebook Twitter Email