Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har styrt Sigtuna kommun sedan 2002 fram till 2017 och har genom en medveten och expansiv jobb- och näringslivspolitik skapat stark tillväxt. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan nu rapportera att arbetet med försörjningsstödmottagare har varit mycket framgångsrikt. Ett år efter utredning eller insats är det så mycket som 90% som inte återvänder till försörjningsstöd. Det är en mycket stark siffra jämfört med andra kommuner i vår närhet, till och med i hela landet.

Vi har fört en jobbpolitik som har gett människor en ny chans. Vi vill tacka alla, inte minst tjänstemän och förvaltning, som har bidragit till resultatet. Tillsammans har vi gjort det möjligt.

Jobblyftet har varit en stor framgång och andra kommuner har studerat hur Sigtuna kommuns aktiva arbetsmarknadspolitik satt försörjningsstödmottagare i arbete och gett dem en ny chans. Vi är oroliga att med en ny M-ledd kommunledning, så kommer Jobblyftet försvinna och kostnaderna för försörjningsstöd åter öka.

Till valet 2018 kommer Socialdemokraterna föreslår nya åtgärder som fortsatt ska ge alla en möjlighet till egen försörjning och bidra till vårt gemensamma. Alla som kan jobba, ska jobba.

Steffen Oxenvad (S)

Mia Hämäläinen Persson (S)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

facebook Twitter Email