Valet 2018

Lär känna våra kandidater till kommunfullmäktige!

 

Plats 1 på valsedeln
Vem är du? 
Marie Axelsson, 48 år, Sigtuna, Oppositionsråd sedan första maj 2018, Grundskollärare

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? Jag vill påverka lokalpolitiken. Det gör jag genom att ställa upp och representera mitt parti i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Politik är kul och svårt! Jag gillar utmaningen. 

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? Den viktigaste frågan är att skapa långsiktig trygghet. För mig kommer barnen och ungdomarna först. Som lärare har jag sett självkänslan växa hos barn och ungdomar som lyckas i skolan, alla ska få lyckas. Trygga barn växer upp tilll trygga vuxna. Med rätt utbildning, arbete och egen bostad skapas äkta trygghet. Alla ska bidra och ingen ska lämnas efter. 

 

Plats 2 på valsedeln
Vem är du? Steffen Oxenvad, 46, Sigtuna, Studerande

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? Jag vill engagera fler i utvecklingen av vår kommun, såväl invånare som föreningar och företag. En positiv utveckling skapar vi tillsammans.

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? Ska den gemensamma välfärden överleva eller är det var och en för sig? Jag vill se en stark kommunal ekonomi, en värdig sjukvård, en hållbar migration och en expansiv arbetsmarknad. Sigtuna kommun ska aktivt arbeta för en stark välfärd där alla får chansen och ingen lämnas efter.

 

Plats 3 på valsedeln
Vem är du? Gun Eriksson, nyssfyllda 70 bor i Bromsta by i Odensala. Legitimerad lärare i biologi och kemi för högstadiet och gymnasiet. Där utöver har jag jobbat mycket med politik på olika nivåer.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? Politik är viktigt och intressant!  Engagemang, kunskap, vilja och respekt för andras åsikter är grundfundament också i lokalpolitiken. Att ha sina väljare nära är en fördel, tycker jag .De ger inspiration och synpunkter på vad som händer eller borde hända. Dialogen är nödvändig i ett samhälle där påståenden och åsikter lätt förenklas utan analys. Alla ska komma till tals , men också vara beredda att fundera över både sina egna och andras argument.

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? Den jämlika välfärden! Grunden är av var och en efter förmåga- åt var och en efter behov!  I dagens samhälle är omsorgen om varandra  och förståelsen för hur naturen fungerar och hur vi tillsammans ska bete oss för att kommande generationer ska ha förutsättningar att leva ett gott liv. Det är stora frågor  men var och en kan bidra i smått och stort. Det är tillsammans vi klarar  utmaningar!

 

Plats 4 på valsedeln
Vem är du?Lasse Andersson, 68 år, Skånela, Rosersberg, Egenföretagare

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att kunna påverka beslut så att de är till för invånarnas bästa.

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? Förskolan/Skolan är en av de viktigaste delarna av kommunens arbete. Där börjar det livslånga lärandet. En bra förskola ger alla barn möjligheten till språkutveckling och upptäckarglädje som ger den bästa grund för en bra start i skolan. Där måste vi se till att alla barn får möjlighet att nå målen.

 

Plats 6 på valsedeln
Vem är jag? 
Ronnie Lundin, 48 år, Östra Steninge/Valsta, Inköpare

Varför kandiderar jag till kommunfullmäktige? Jag vet att förändring och utveckling kräver samarbete. Tillsammans med förtroendevalda från andra partier vill jag se till att kommunen utvecklas och blir bättre för alla invånare. I många år har jag jobbat tillsammans med andra för Sigtuna kommuns bästa och det vill jag fortsätta med!

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? För mig är den viktigaste frågan att kommunens infrastruktur fungerar.

DU ska kunna ta dig till jobbet eller skolan utan krångel. Du kanske cyklar, du kanske åker bil eller buss. Oavsett så ska du komma fram utan onödiga köer eller förseningar!

DU ska ha möjlighet att få tag i en bostad. Du kanske ska flytta till din första lägenhet eller behöver en annan storlek? Bra planering från kommunen möjliggör byggande av bostäder!

DINA barn ska ha en bra förskola/skola att gå till. Både nuvarande förskolor/skolor och kommande behöver vara bra, vi behöver renovera äldre lokaler och bygga nytt där behov uppstår!

 

Plats 7 på valsedeln
Vem är du? Jag heter Susan Jibran och är 19 år, studerar till hösten juristprogrammet vid Uppsala universitet, Sigtuna.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? En röst på mig är en röst på ungdomen. Jag ska se till att ungdomars problem och bekymmer lyfts fram, men ännu viktigare också fixas!

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? Migrationspolitiken där integrationen är en central del. Skolan där orättvis utbildning samt enorm press och stress på lärare måste få ett slut. Vård och omsorg där många känner sig bortglömda och inte får den vård de behöver. Det här är viktiga frågor vi måste lösa.

 

Plats 8 på valsedeln
Vem är du? Ramo Hajdarovic, 20 år, studerar till samhällsplanerare vid Stockholm universitet, Valsta.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? Kandiderar till kommunfullmäktige då jag tycker att det behövs unga politiker i kommunen som har en erfarenhet om hur det är att växa upp i Sigtuna kommun. Samt att jag alltid varit intresserad av politik både lokalt och nationellt.

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? I detta val tycker jag att trygghet är den viktigaste frågan då ett tryggt samhälle är ett bra samhälle. Att det finns trygga skolor, jobb och bostäder för alla är grunden och de kan alltid förbättras.

 

Plats 9 på valsedeln
Vem är du?
Ann Bly Lässman, 56 år, Märsta, Verksamhetsutvecklare ABF (Arbetarnas Bildnings förbund)

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige? 
Jag tycker dessa frågor hänger starkt ihop. Alla ska ha rätt till god vård och bra omsorg. Man ska INTE behöva betala mer eller extra för detta och framför allt ska ingen tjäna pengar på det! Personer med funktionsvariationer behöver extra stöd från samhället. Det är något som jag tycker måste få kosta. För mig är Socialdemokratin den enda lösningen för en god vård och en lika omsorg för alla. Jag vill inte att kostnader för dyra konsulter eller dyra strumpor ska tömma landstingens plånbok utan det ska bra vård och omsorg göra!
Landstingets politik handlar inte bara om sjukhus och vårdcentraler utan det handlar även om en bra och billig kollektivtrafik som tillgänglig för alla. Man ska kunna ta sig till och från jobbet även då man jobbar natt på vår kommuns största arbetsplatser Arlanda samt kunna bo på landet i vår fina kommun med bra kollektivtrafiklösningar.

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du?
Rädda Lövenströmska närakut
Bra och billig kollektivtrafik i hela kommunen
Återinföra hemsjukvård i Sigtuna kommun med delat ansvar kommun/landsting.

 

Plats 11 på valsedeln
Vem är du?
Berit Starkenberg, 52 år, Livsmedelsarbetare, landsbygd.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill vara med och påverka, politik skall vara roligt. Jag säger vad jag tycker. Har bred erfarenhet av olika frågor. Jag började med politik för att jag brann för skolfrågorna när mina barn var små.

Vilken är den viktigaste frågan i valet tycker du? 
Allas människors möjligheter att påverka. Alla människors lika värde oavsett vart i livet man befinner sig och med de förutsättningar man har. Det finns flera olika viktiga frågor.
Jag har i stort sett hela mitt vuxna liv jobbat med fackliga och arbetsmiljöfrågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det är viktigt att vi har trygga anställningar, bra lön att leva på, säker arbetsmiljö så att vi kommer hem hela efter en dags arbete. Att kunna få hjälp av samhället när och om man behöver i livets alla skeenden, tex vid arbetslöshet, skola, bostad.

Människor skall kunna bo, utvecklas och trivas i hela kommunen.

facebook Twitter Email