Sammanhållning ger sann trygghet

Med anledning av Jeanina Santiagos inslag om Gisela Löwenberg: ”Kulturlivet är på väg att dö” samt Fredrik Möllerström och Johan Sittenfelds insändare: ”Kommunens avgifter hotar föreningslivet” vill Socialdemokraterna belysa behovet av mötesplatser för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen.

Socialdemokraterna delar i skribenternas oro över något som är ovärderligt i svårt samhälle, engagemang i föreningslivet och tillgång till kultur och fritidsaktiviteter. Att ha tillgång till och vara en del av olika gemenskaper ska vara en självklarhet, oavsett plånbok!

Av Sveriges 290 kommuner är Sigtuna kommun den 22:a mest segregerade i hela Sverige enligt en undersökning från Dagens Samhälle. I denna situation krävs mötesplatser för utbyte mellan våra kommuninvånare. Föreningslivet utgör en viktig del av integrationsprocessen och utan stöd av kommunen försvagas det betydligt. För 2019 har den moderatledda majoriteten planerat skära ned på kulturskolans budget med 1,9 miljoner kronor samt lägga ned konsthallen, som inte endast var utställningsplats utan också plats för skapande verksamheter för barn och unga! Avvecklingen är en kulturfientlig handling.

Det är uppenbart att moderaterna inte förstår de positiva egenskaperna kultur- och fritidsverksamhet utgör.

Jeanina Santiago skriver i sin artikel att ”En utställningsplats kan också vara ett dragplåster för konstintresserade invandrarkvinnor som vill syssla med hantverk och konst, och det är ett sätt för integration.”. Gisela Löwenberg konstaterar med 20 års erfarenhet i ryggen: ”Kan man fånga upp nyanlända kvinnor kan man också fånga upp deras barn.”. Nedläggningen av konsthallen och införande av taxa för ungdomsverksamhet kommer slå hårt mot de grupper som förlitar sig på kommunen för kultur- och fritidsverksamhet.

Utöver att försvåra kommer dessa nedskärningar att försämra integrationen och utbytet människor emellan. Detta riskerar att försämra tilliten till den gemenskap som samhället utgör, vilket i sin tur kan bidra till att göda en miljö för skuggsamhällen, kriminalitet mer otrygghet och ett större utanförskap.

Det moderatledda styrets prioriteringar visar deras okunskap om behovet av ett rikt kultur- och fritidsliv, samt dess betydelse för att vi ska kunna bemöta några av vårt samhälles stora utmaningar. Vi socialdemokrater ser behovet av förebyggande åtgärder inte enbart repressiva som ordningsvakter, poliser och spärrar på Arlandagymnasiet.

Det starka samhället är ett samhälle med många mötesplatser för alla människor. Detta ger en välkomnande miljö, bryter segregationen och skapar sammanhållning. Det är grundbulten för att känna trygghet!

facebook Twitter Email