Pressmeddelande: Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet

Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som ligger i framkant i miljö- och klimatarbetet. Vi vill visa vägen för omställningen till ett samhälle som är hållbart ur ekologisk, social, ekonomisk och demokratisk perspektiv. Socialdemokraterna anser att gemensamma lösningar, investeringar och prioriteringar är bästa vägen för att vi ska klara miljöutmaningarna.

Bred kunskap hos många är en nödvändig grund för att lyckas. Därför vill Socialdemokraterna att alla utbildningar inom Sigtuna kommun ska innehålla moment som höjer kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ska fortsätta sitt breda snart 10 åriga arbete som Fair trade city.

I samarbete med Miljöpartiet och Liberalerna inledde vi byggandet av en helt giftfri förskola. Det är ett konkret exempel på vad en framsynt kommun kan göra för att systematiskt arbeta med hållbarhet. Sådana goda exempel vill vi fortsätta leverera. Frågor som gäller mathanteringen från upphandling till minskat svinn kan bli ett nästa projekt.

Socialdemokraterna vill att Sigtuna kommun ska vara en ekokommun som har en hållbar utveckling. Det ställer krav på hela kommunens verksamhet samt de aktörer som verkar i kommunen. Vi vill gå före i omställningen till ett hållbart samhälle. I vårt starka samhälle gör vi det tillsammans.

 

Marie Axelsson & Gun Eriksson

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun

facebook Twitter Email