Pressmeddelande om nedläggningen av det kommunala landsbygdsrådet

I samma stund som klubban går i bordet på kommunstyrelsen idag går landsbygdsrådet i graven och samtliga representanter i rådet entledigas från sina poster. Efter att socialdemokraterna kritiserade kommunledningen för att man inte aktivt arbetat tillsammans med landsbygdsrådet under hela 2019 väljer de nu att lägga ner det helt.

– Jag trodde att centerpartiet värnade om landsbygdsborna men det är tydligt att man hellre följer moderaternas nedläggningsiver. Det här är bedrövligt skött och det tror vi att alla på landsbygden håller med om. Vi socialdemokrater värnar om landsbygdsborna och bjuder därför in alla intresserade landsbygdsbor och andra kommuninvånare till en landsbygdsdialog i Odensala bygdegård lördagen den 14 december, säger oppositionsråd Marie Axelsson (S).

15 procent av Sigtuna kommuns befolkning bor på landsbygden. Landsbygdsrådet har fyllt en viktig demokratisk funktion då våra invånare kommit närmare beslutsfattarna. Nu ökas avståndet betydligt och signalen är att landsbygden inte är viktig för den moderatledda kommunledningen. Konceptet som föreslås i den utredning som nu presenteras är ”Roadshows” och att starta en förening. ”Roadshows” har redan prövats och har inte fungerat och att starta en förening kommer ta mycket lång tid, om det ens finns något intresse för detta. Socialdemokraterna värnar om alla kommuninvånarnas närhet till de förtroendevalda och känner stor oro att kommunala pensionärsrådet kommer gå samma öde till mötes.

Idag på KS kommer socialdemokraterna rösta emot att rådet läggs ned.
Vid den landsbygdsdialog som vi bjuder in till i Odensala bygdegård den 14/12 kommer Markus Selin från riksdagens miljö- och jordbruksutskott samt ett par representanter från Länsstyrelsens avdelning för landsbygdsfrågor. Vi bjuder på närproducerad mat och våra kommunfullmäktige representanter kommer finnas på plats för dialog. 

facebook Twitter Email