Nu skapas framtidens Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har fått en ny kommunledning under Olov Holst (M). Högeralliansen och Miljöpartiet har inte lyckats visa på någon form av politisk samsyn utan förenas enbart av ambitionen att ha styre i kommunhuset. Socialdemokraterna går nu i opposition. Vi kommer fram till valet 2018 förnya vår politik och våra förslag i samråd med invånarna i kommunen.

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde manifesterades i varje votering, högeralliansens beroende av Sverigedemokraternas 5 röster för att vinna majoritet för sina förslag.

Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan 2002 och har genom en medveten och expansiv, bostads-, näringslivs- och jobbpolitik skapat stark tillväxt, vilket kommit kommuninvånarna till nytta i form av välfärd. Vi har fört en jobbpolitik som har gett människor chans att bidra till samhället genom att jobba istället för att få bidrag. Under socialdemokratiskt styre i kommunen har vi prioriterat en öppen och demokratisk dialog med invånare, t ex Äldreriksdagen där kommunens seniorer fått göra sina röster hörda. Under Socialdemokratisk ledning har kommunen fram till årsskiftet byggt 3836 bostäder, så fler har kunnat få bo i vår fantastiska kommun. Vi är glada att det hårda arbete och våra påtryckningar vi lagt ned äntligen gett resultat och att den nuvarande socialdemokratiska regeringen vill satsa på ett nytt resecentrum i Märsta.

Kommunrevisorernas rapport visade att de oegentligheter SVT insinuerade i kommungranskarna, inte hade substans utan var den typen av problem en organisation med en omsättning på 2,9 miljarder kronor och 2991 anställda får räkna med att ha. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun beklagar att våra samarbetspartner i Mp och L inte hade tålamod att invänta rapporten, utan istället sätter sig i en koalition som är beroende av SD:s godkännande.

  • Jag tror inte kommuninvånare behöver vara oroliga för det kommande året, säger socialdemokraternas kommunalråd Ibrahim Khalifa. Högeralliansen och Miljöpartiet kommer att styra med en socialdemokratisk budget och saknar enighet om politiska förändringar. Jag förutspår ett år präglat av brist på politiska visioner och en oförmåga att fatta beslut.

Under det kommande året fram till valet i september 2018, så kommer Socialdemokraterna i Sigtuna kommun fortsätta vår kontakt med invånarna. Socialdemokraterna ser en stor utmaning i att utveckla skolan, öka tryggheten och garantera att skattepengar går till vård och inte vinster i utländska bolag. Vi vill ha fler och nya förslag och tillsammans vill vi skapa ett politiskt program för 15 nya framgångsrika år efter 2018.

facebook Twitter Email