Moderaternas förslag höjer din hyra

Svar på moderaternas insändare publicerad på märsta.nu: Moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik. Moderaterna vill införa ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela landet enligt M:s partistämma hösten 2017. Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green sa, under en partidebatt om bostadsfrågor den 15 maj 2018, ja till att införa marknadshyror. Marknadshyror gör att människor riskerar att behöva flytta från sina hem, att trångboddheten skulle öka och att unga inte kan flytta hemifrån. Dessutom leder marknadshyror inte till att fler hyresrätter byggs. Har moderaterna inte koll på sin egen politik?

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är tydliga i vårt besked om att vi är emot marknadshyror och vill behålla den förhandlingsmodell som idag råder. Den ger trygghet till hyresgästerna. Dessutom vill socialdemokraterna bygga fler hyresrätter vilket moderaterna motsätter sig.

När Socialdemokraterna styrde SigtunaHem var det en väldigt hög renoveringstakt. Den har nu moderaterna dragit ned på. De senaste åren har SigtunaHem haft positiva resultat och till följd av det har moderaterna beslutat om aktieutdelning om 5 miljoner till kommunen. Pengarna borde kommit hyresgästerna till del genom exempelvis renovering och trivselskapande åtgärder.

På uppdrag av Hyresgästföreningen har det räknats på vad marknadsmässiga hyresnivåer skulle leda till. I Sigtuna kommun uppskattas det bli en hyreshöjning på 11 %. En genomsnittslägenhet på 58 kvm och 2 rum och kök i Sigtuna kommun uppskattas få en hyreshöjning med 636 kronor per månad och i Stockholms kommun uppskattas det bli en höjning med i genomsnitt 50 %. En konsekvens av moderaternas politik skulle därmed innebära att många kan tvingas flytta ifrån sina hem och att allt fler skulle behöva förlita sig på bidrag, som ex. bostadsbidrag och bostadstillägg för att kunna bo kvar. När man införde marknadshyror i Helsingfors 1995, steg hyrorna med 42 % utan att nyproduktionen av hyresrätter ökade. Marknadshyror leder till ökad otrygghet och en ökad inkomstsegregation.

Det är tydligt att moderaterna i Sigtuna kommun verkar okunniga kring sitt eget partis politik.

  • Socialdemokraterna i Sigtuna kommun genom Marie Axelsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande samt ledamot i SigtunaHems styrelse.

 

Moderaternas insändare: http://www.marsta.nu/debatt/s-ljuger-om-sigtunahem/ 

facebook Twitter Email