Med en Socialdemokratisk regering får Sigtuna kommun 65 miljoner mer till välfärden

Socialdemokraterna går till val på 20 extra välfärdsmiljarder till kommunerna under nästa mandatperiod för en välfärd av hög kvalitet i hela landet. För Sigtuna kommun blir det 65 miljoner mer till välfärden.

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar, särskilt för att vi får en allt äldre befolkning. Våra barn behöver satsningar i skolan. Vi behöver anställa fler vuxna i skolan. Äldreomsorgen behöver satsas på både genom fler äldreboenden och bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom äldreomsorgen.

  • Detta är en tydlig markering från Socialdemokraterna. Med de extra välfärdsmiljonerna kan vi göra extra satsningar på våra invånare. Vi öronmärker pengarna så att de kommer invånarna direkt till del. Socialdemokratisk politik gör skillnad, säger Marie Axelsson, socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

Den styrka som finns i svensk ekonomi ska användas till att stärka vårt gemensamma samhälle, inte till skattesänkningar främst för de som redan har mest.

 

I lokalmedia: http://www.marsta.nu/startsidan/s-lovar-65-miljoner-till-kommunen/

facebook Twitter Email