DET ÄR VALSTAS TUR NU!

Det krävs handlingskraft för att Valsta ska bli en tryggare plats för alla som bor och verkar där. En investering i Valsta är bra för hela Sigtuna kommun. Utvecklingen ska synas genom ett välmående centrum, en helt ny grundskola, nya bostäder och ett föreningarnas hus. Så lägger vi grunden för en positiv utveckling i Valsta

Vi vill att hela centrumområdet ska vara levande. Det behöver skapas möjligheter för fler butiker och mer invånarservice att etablera sig i och runt Valsta Centrum. Centrumområdet ska vara en trygg plats för såväl unga som gamla. En plats dit man ska kunna gå och alltid känna sig välkommen. Där ska det erbjudas sittplatser, caféer och affärer som ska täcka invånarnas behov. Vi vill bekämpa den öppna narkotikahandeln, förbättra belysningen, motarbeta ordningsstörningar, minska skadegörelsen, bygga fler bostäder samt möjliggöra att butikerna har öppet fler timmar om dygnet. Vi vill se ett levande centrum där det lönar sig att öppna nya affärsverksamheter. Med ökad vuxennärvaro och medborgarinflytande ökar vi känslan av trygghet. Tillsammans bygger vi framtidens Valsta.

En ny modern grundskola

Vi vill bygga en ny modern grundskola där Valstas barn och unga ges möjlighet till bra utbildning i sitt eget om­råde. Föräldrarna ska kunna lämna sina barn på skolan och känna sig trygga med både skolmiljön och utbildningskvalitén. Eleverna ska känna att skolan är en trygg plats, att lärarna är de bästa och att alla får det stöd de behöver för att lyckas och nå godkända betyg.

Valstaterassen – nytt bostadsområde i centrumläge

Norr om centrum vill vi bygga Valstaterassen. Nya fina bostäder i blandade upplåtelseformer, såväl bostadsrätter som hyresrätter. När fler människor bor i centrala Valsta blir området mer levande dygnet runt. I husens bottenplan finns lokaler för butiker och caféer vid Kyrktorget och Valsta centrum. Vi vill bygga bort alla ytor som är mörka och otrygga. Runt husen finns grönytor och i direkt anslut­ning till området ligger ett sportfält med rekreations­möjligheter för alla åldrar.

Föreningarnas hus

Vi vill bygga ett föreningarnas hus, ett allaktivitetshus, där alla barn, unga och vuxna känner sig välkomna. Huset är stort och ljust med gott om föreningslokaler. Här finns ett nytt bibliotek med studierum och möjlighet till läxhjälp. I föreningarnas hus finns plats för kreativa verksamheter t ex. musikstudio, dans, teater och konst. Sporthallsdelen inkluderar träningslokaler för alla de idrottsföreningar som finns där idag. Sporthallen är fullstor för att idrottsevenemang ska kunna hållas där. Huset ska vara öppet sju dagar i veckan. Målet är att föra kulturen och föreningslivet närmare medborgarna.

Tillsammans bygger vi ett tryggare Valsta för alla som bor, verkar eller är på besök där. En rejäl framtidsinvestering i Valsta gynnar hela Sigtuna kommun. Det är Valstas tur nu!

Bilden nedan visar Socialdemokraternas vision för Valsta

facebook Twitter Email