Vi vill se en handlingsplan för suicidprevention!

Jul & Nyårshelgen är en tid då många känner sig ensamma. I Sverige tar flest människor sina liv på nyårsdagen.

Enligt folkhälsomyndigheten ligger Sigtuna kommun på plats fyra av 26 vad gäller antal suicid per 100 000 invånare i Stockholms län. Detta vill vi socialdemokrater arbeta emot genom att införa en handlingsplan för suicidprevention!

På måndagens kommunstyrelse lade vi därför fram ett ärende enligt initiativrätten som innebär att kommunen ska utreda införandet av en handlingsplan för att förhindra självmord i kommunen. Vi fick inte avslag från kommunledningen utan återremittering vilket innebär att det kan komma tillbaka till nästa sammanträde för beslut.

facebook Twitter Email