Vårt program för bostadsbyggande

I Socialdemokraternas förslag till program för bostadsbyggande presenterar de sin vision av bostadsbyggandet i Sigtuna kommun. Kommunen har genom SigtunaHem, det kommunala bostadsbolag, ett direkt ansvar för att förverkliga den lokala bostadspolitiken. Vi lägger därför stort fokus på att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Ambitionen ska vara att all ny- och ombyggnation ska uppnå miljöcertifiering i nivå Guld enligt Sweden Green Building Councils (SGBC).

-Vi socialdemokrater ser en bra bostad som en social rättighet och en grundläggande del av välfärden. Vår kommun ska vara attraktiv för alla att bo, leva och verka i. Det ska byggas bostäder i hela kommunen och i olika upplåtelseformer, vilket ger goda förutsättningar att pröva nya former av boende, säger Marianne Åslin 2:e vice ordförande i Bygg- och Trafiknämnden.

Genom att vi satsar offensivt på Sigtuna kommuns bostadsbyggande kan vi kräva stöd från regeringen så att vi får de investeringsmedel vi behöver för att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd med.

– SigtunaHems ekonomi är god och det finns därför ingen anledning att som den moderatledda kommunledningen nu väljer att göra, ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är inte detsamma som nyproduktion vilket moderaterna fastställer i sitt program, säger Marie Axelsson Oppositionsråd (S).

Våra viktigaste bostadssatsningar:

– Ett Särskilt boende i Sigtuna med 40 platser.

– Bostäder och förskola i Sätuna, med byggstart 2022.

– 300 hyresrätter vid Valstavägen

– Nya stadsdelen Märsta Östra, byggstart 2024 med 100 bostäder.

– Valsta Terrass, byggstart 2023 med 100 bostäder.

– Rördrommen 1, Brännbo, 160 hyresrätter

– Nya stadsdelen i Rosersberg byggstart 2022 med 260 bostäder 

– Odensala gamla bygdegård, 8 hyresrätter i ett modernt och klimatsmart flerbostadshus i äldre stil, anpassad till omgivningarna och med odlingsytor.

– För att komplettera bebyggelsen på landsbygden byggs 20 bostäder per år under perioden.

I snitt bygger vi 733 bostäder per år medan den moderatledda kommunledningen bygger 640 per år.

För att läsa programmet i sin helhet tryck här.

facebook Twitter Email