Utökade nämnder gör SD till vågmästare

Den 26 oktober beslutade kommunfullmäktige att utöka fem nämnder till tretton ledamöter. Regnbågskoalitionen talade om transparens och utökat demokrati, men nu när årets slutet närmar sig har ingen tillsättning skett. Socialdemokraterna misstänker att koalitionen nu i efterhand har insett att beslutet gör SD till vågmästare.

Socialdemokraterna ansåg att beslutet att utöka nämnderna var onödigt byråkratiskt med mindre än ett år kvar till valet, det var onödigt dyrt och konsekvenserna inte fullt utredda. Regnbågskoalitionen sa då att det primära syftet var att fler politiker skulle engagera sig i kommunpolitiken och bli aktiva representanter för kommunens invånare. Genom att öka storleken på nämnderna skulle fler politiker även ges en möjlighet att vara delaktiga i beslut och få insyn i kommunens verksamhet.

Vi kan konstatera att regnbågskoalitionen valde att driva igenom beslutet om utökade nämnder men ändå så har ingen tillsättning skett och ingen sådan är planerad att genomföras ännu heller.

Nu har Socialdemokraterna kallats till flera möten med regnbågskoalitionen där det med all tydlighet framgår att kommunledningen nu i efterhand har insett att den aktuella mandatfördelningen i kommunfullmäktige innebär att SD blir vågmästare. Nu vill koalitionen att Socialdemokraterna ska ge bort en ordinarieplats och en ersättarplats i samtliga fem nämnder för att rädda regnbågskoalitionens ansikte.

– Vi kan såklart inte ge bort ett mandat som socialdemokratiska väljare i god demokratisk ordning har röstat fram och har rätt till, säger oppositionsrådet Ibrahim Khalifa (S).

Beslutet att utöka nämnderna var ogenomtänkt och förhastat. Den transparens och utökning av demokrati som koalitionen talade om visade sig vara ytlig retorik. Socialdemokraterna anser att valen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut bör genomföras så snabbt som möjligt. Sedan bör breda blocköverskridande samtal börja föras mellan koalitionen och Socialdemokraterna för att säkerställa att Sigtuna kommun får en stabil politisk styrning.

– Koalitionen drev igenom besluten om att utöka nämnderna. Nu bör valen genomföras så snart som möjligt enligt de demokratiska principer och lagar som styr. Sedan är vi öppna för breda blocköverskridande samarbeten för att hitta en stabil och pragmatisk utveckling för Sigtuna kommun, säger Ibrahim Khalifa (S).

facebook Twitter Email