Socialdemokraterna i Sigtuna kommuns årsmöte

På ett välbesökt möte i Sätunaskolan meddelade Mia Hämäläinen Persson att hon kommer att lämna sitt uppdrag som ordförande för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun.

– Det har varit ett spännande och intensivt år för oss, samtidigt som vi som parti har utvecklats och har mycket mer öppna processer än vad som varit tidigare, säger Mia Hämäläinen Persson.

– Uppdraget har, med rätta, krävt mycket tid. Samtidigt har förutsättningarna på mitt arbete under 2017 också inneburit att det krävt mer av min tid. Jag vill vara öppen och transparent mot medlemmarna, så därför meddelar jag nu att min tid inte kommer räcka till under det kommande året, fortsätter Mia Hämäläinen Persson.

Ett enigt årsmöte beslutade att bordlägga frågan om val av AK-styrelse och istället behandla den frågan i samband med det extra medlemsmötet den 8 april. Nomineringsmöjligheter till AK-ordförande kommer inom kort öppnas för samtliga medlemmar.

Socialdemokraterna i Sigtunas lista till kommunfullmäktige fastställdes för plats 2 till 63. Första namn kommer att utses den 8 april, i enlighet med tidigare fastlagd process.

Claes Thunblad, kommunstyrelseordförande i Järfälla, berättade om hur Socialdemokraterna i Järfälla förberedde sig innan valet. Det gjorde att Socialdemokraterna återtog makten i Järfälla och därefter bland annat införde de välfärdsjobb/resursjobb som vi i Sigtuna kommun skapade.

facebook Twitter Email