Pressmeddelande: VALLÖFTE: FÖRSTÄRKT OCH JOURÖPPEN VÅRDCENTRAL I VALSTA       

Sigtuna är förhållandevis välförsett med vårdcentraler sett till invånarantal. Emellertid är det få av dessa som är öppna efter kontorstid, och kommunens läge i utkanten av länet medför att invånarna har långt till vård för besvär som inte kan vänta till nästa dag. Närmaste närakut ligger vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, och den kommer dessutom att flytta till Sollentuna sjukhus om alliansens planer blir verklighet.
 
I Valsta är behovet av nära vård särskilt stort. Här finns också en vårdcentral som blivit eftersatt under alliansens tid vid makten, vilket medfört att den hamnat nära botten när SKL mätt patientnöjdheten vid länets vårdcentraler. Mot denna bakgrund lovar Socialdemokraterna nu att förstärka vårdcentralen i Valsta och göra den jouröppen om vi får styra landstinget efter höstens val.
 
–          Under sin tid vid makten har alliansen överlämnat mycket av ansvaret för vårdens planering och utveckling till marknaden, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting. Det har inte fungerat särskilt väl. Det här löftet är ett sätt att ta tillbaka ansvaret och se till att vården motsvarar länsinvånarnas behov bättre.
–          Jag är mycket nöjd med att vårdcentralen i Valsta kommer att prioriteras om Socialdemokraterna får styra i landstinget, säger Marie Axelsson, oppositionsråd (S) i Sigtuna kommun. Det kommer att förbättra tillgängligheten till primärvården inte bara för Valstaborna utan också för Sigtuna i stort.
 
Förstärkningen av Valsta vårdcentral kommer praktiskt att ske genom att landstingets vårdorganisation SLSO ges i uppdrag att öka medelstilldelningen och se till att Valsta vårdcentral får jouröppettider. Kostnaden för satsningen uppskattas till tre-fem miljoner kronor. Valsta vårdcentral kostade knappt 15 miljoner kronor under 2017, så det är en betydande förstärkning.
facebook Twitter Email