Pressmeddelande: Alla barn mellan 7-12 år borde kunna delta vid Rävsta sommarfritids

Idag blir det sommarlov för kommunens skolungdomar. Tyvärr får inte längre alla fritidsbarn mellan 7-12 år möjlighet att delta i det framgångsrika Rävsta sommarfritids. Det tycker Socialdemokraterna är fel väg att gå.
Rävsta sommarfritids har efter den moderatledda koalitionens ledning gjorts om och idag får enbart elever från fem skolor delta. Vid den socialdemokratiska ledningen så fick fritidsbarn från samtliga skolor söka. Socialdemokraterna menar på att det varit väldigt positivt, inte minst ur integrationssynpunkt, att Rävsta sommarfritids alltid varit till för alla barn i hela kommunen. Enligt Socialdemokraterna måste upplägget komma alla till del och det lyckosamma resultatet kan enbart nås när barn från kommunens alla delar är med. Denna typ av verksamhet är bland det bästa vi kan göra för barnen ur ett långsiktigt perspektiv. När upplägget är framgångsrikt och blir populärt har den moderatledda koalitionen valt att omorganisera och skära ner istället för att möta de behov som finns. Socialdemokraterna skulle gjort annorlunda, det vill säga omorganisera så att fler fritidsledare skulle finnas på plats.
 
          Vill man som förälder försöka boka en eller flera av de 35 fria platserna som finns så kostar det 300 kr per barn. Socialdemokraterna har sedan länge beslutat om att skolan i Sigtuna ska vara helt kostnadsfri. Detta är uruselt, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.
facebook Twitter Email