Alla är välkomna!

Kom och träffa Helene Hellmark Knutsson 1 augusti kl 18!
Läs mer

Vallöfte: Äldreomsorgen i kommunen ska bli bäst i Sverige!

God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla kommunens äldreomsorg. Sigtuna kommun behöver göra de nödvändiga investeringarna som behövs för att möta behoven av en allt äldre befolkning. Därför vill vi bygga fler äldreboenden.

Det finns ett behov av avdelningar för äldre med somatiska besvär och ett ännu större behov av avdelningar för personer med demenssjukdomar. Vi vill även utveckla dagvården och utöka antalet personer som får delta. – I Sigtuna kommun ska ingen som har ett konstaterat behov behöva stå i kö för att få plats på ett…

Läs mer

Vallöfte: Gröna ladan ska fortsätta visa film och opera

Socialdemokraterna vill att biografen Gröna Ladan ska kunna fortsätta att visa film och opera i Sigtuna Stad. Därför vill vi, om vi vinner valet, förlänga hyreskontraktet mellan kommunen och ägaren så att föreningen Gröna Ladans vänner kan upprätthålla verksamheten framöver.

Artikel i lokalmedia: http://www.marsta.nu/startsidan/s-utspelet-grona-ladan-bevaras/  

Läs mer

Pressmeddelande: Regeringens satsning på fritidsverksamhet är välkommet

Fritidsverksamheten i Sigtuna kommun får ett tillskott på 188 000 kronor. Det stod klart när Regeringen beslutade om att anslå 50 miljoner kronor för att stärka fritidsverksamheten för unga runt om i landet. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun välkomnar regeringsbeslutet och menar att pengarna kommer göra stor skillnad för kommunens unga.

– Fritidsgårdar fyller en väldigt viktig funktion i vårt samhälle, i synnerhet ger de många unga en meningsfull fritid. Med regeringens satsning skulle fritidsverksamheten kunna utökas och förstärkas i kommunen såsom exempelvis avgiftsfri sommarfritids eller extra personal, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får nu i uppdrag att fördela dessa…

Läs mer

Reflektion efter besök i Almedalen

Korta reflektioner från oppositionsrådets tvådagars vistelse i Almedalen!

Socialdemokraterna i Sigtuna var på plats i Almedalen genom det socialdemokratiska oppositionsrådet Marie Axelsson och hennes politiska sekreterare Alice Aronsson. Fyllda med energi från samtal och seminarier i Almedalen paketerar vi nu många nya idéer om hur vi ska ta oss an svåra frågor i vår kommun. Arlanda är avgörande för både Sigtuna kommun och…

Läs mer

Pressmeddelande: Alla gymnasieungdomar borde få ett sommarjobb

När gymnasieungdomarna har sommarjobb under gymnasietiden så skapas möjligheter för att komma ut i arbetslivet. Sommarjobb ger erfarenhet och självförtroende. Den moderatledda koalitionen har dragit bort sommarjobbsgarantin för gymnasieungdomar i både årskurs 1 och 3. De har alltså tagit bort möjligheten för två av tre ungdomar.

–          Tryggheten och friheten i att kunna tjäna egna pengar som student har alltid varit viktig. Men den moderatledda koalitionen valde att strunta i detta. Nu har många studenter, av de som haft turen att ens hitta ett jobb, tvingats gå med på fruktansvärda arbetsvillkor och låga löner för att kunna ta sig igenom sommaren. Jag…

Läs mer

Pressmeddelande: VALLÖFTE: FÖRSTÄRKT OCH JOURÖPPEN VÅRDCENTRAL I VALSTA       

Sigtuna är förhållandevis välförsett med vårdcentraler sett till invånarantal. Emellertid är det få av dessa som är öppna efter kontorstid, och kommunens läge i utkanten av länet medför att invånarna har långt till vård för besvär som inte kan vänta till nästa dag. Närmaste närakut ligger vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, och den kommer…

Läs mer

Pressmeddelande: Alla barn mellan 7-12 år borde kunna delta vid Rävsta sommarfritids

Idag blir det sommarlov för kommunens skolungdomar. Tyvärr får inte längre alla fritidsbarn mellan 7-12 år möjlighet att delta i det framgångsrika Rävsta sommarfritids. Det tycker Socialdemokraterna är fel väg att gå.

Rävsta sommarfritids har efter den moderatledda koalitionens ledning gjorts om och idag får enbart elever från fem skolor delta. Vid den socialdemokratiska ledningen så fick fritidsbarn från samtliga skolor söka. Socialdemokraterna menar på att det varit väldigt positivt, inte minst ur integrationssynpunkt, att Rävsta sommarfritids alltid varit till för alla barn i hela kommunen. Enligt Socialdemokraterna måste…

Läs mer

Pressmeddelande angående aktieutdelning från Sigtunahem

Aktieutdelning istället för satsningar på boendemiljön

Efter den moderatledda koalitionens beslut gör nu kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Sigtunahem, en aktieutdelning på 5 miljoner kronor. Pengarna går rakt ner i kommunkassan istället för att komma hyresgästerna till del. Socialdemokraterna tycker att det är helt fel att utdelning prioriteras framför den stora bostadsbristen och det underhållsbehov som finns. Det är dåligt för hela kommunen….

Läs mer

Pressmeddelande angående Märsta station

Märsta station prioriterades bort igen - vi är besvikna. 

Vi socialdemokrater tycker dagens besked är mycket tråkigt för kommunen och kommuninvånarna. Vi tycker det fel att den tidigare planen om Märsta station inte är en del av den ambitiösa infrastruktursatsning som regeringen igår presenterade.  – Vi hade räknat med att få ta del av den här satsningen på runt 633 miljoner kronor och det…

Läs mer
facebook Twitter Email