VALFILM OM SKOLAN! Hur skapar vi en skola för framtiden?

Läs mer

Här är vår andra valfilm! Om snabbare integration och fler jobb.

Läs mer

Vallöfte: Närakuten Löwet ska finnas kvar

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting går till val på att bevara Närakuten Löwet på Löwenströmska sjukhuset. Närakuten är både välfungerande och omtyckt. I februari 2017 tog det moderatstyrda Landstinget beslut om att stänga närakuten Löwet. Om Socialdemokraterna får förtroendet i landstinget efter valet så kommer närakuten att bevaras. Efter 12 års moderat vanstyre av landstinget…

Läs mer

Träffa Axelsson kl 17 på onsdag i Valsta centrum!

Läs mer

För allas rätt att älska den man vill

Sigtuna kommun ska vara en inkluderande kommun där alla som bor och vistas i kommunen försäkras om ett gott bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Socialdemokratin vill forma ett starkt samhälle som bygger på alla människors lika värde och lika rätt.

Under lördagen den 4 augusti går det uppskattningsvis 60 000 deltagare i Europride genom Stockholm. 600 000 uppskattades stå längs med paraden. En fantastisk och så oerhört viktig demonstration. Arbetet för allas lika värde och allas rätt att älska den man vill måste ske i hela samhället för att vi ska kunna nå dit. Sigtuna kommun ska…

Läs mer

Här kommer vår första valfilm!

Vi tar samhällsutmaningarna på allvar och går till val på klassisk socialdemokratisk politik. Vi vill göra satsningar för en bättre välfärd, snabbare integration och fler bostäder. Välfärden prioriteras framför skattesänkningar.

   

Läs mer

Gå in på fliken ”Valet 2018” för att lära känna våra kandidater till kommunfullmäktige!

Läs mer

Alla är välkomna!

Kom och träffa Helene Hellmark Knutsson 1 augusti kl 18!
Läs mer

Vallöfte: Äldreomsorgen i kommunen ska bli bäst i Sverige!

God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla kommunens äldreomsorg. Sigtuna kommun behöver göra de nödvändiga investeringarna som behövs för att möta behoven av en allt äldre befolkning. Därför vill vi bygga fler äldreboenden.

Det finns ett behov av avdelningar för äldre med somatiska besvär och ett ännu större behov av avdelningar för personer med demenssjukdomar. Vi vill även utveckla dagvården och utöka antalet personer som får delta. – I Sigtuna kommun ska ingen som har ett konstaterat behov behöva stå i kö för att få plats på ett…

Läs mer

Vallöfte: Gröna ladan ska fortsätta visa film och opera

Socialdemokraterna vill att biografen Gröna Ladan ska kunna fortsätta att visa film och opera i Sigtuna Stad. Därför vill vi, om vi vinner valet, förlänga hyreskontraktet mellan kommunen och ägaren så att föreningen Gröna Ladans vänner kan upprätthålla verksamheten framöver.

Artikel i lokalmedia: http://www.marsta.nu/startsidan/s-utspelet-grona-ladan-bevaras/  

Läs mer
facebook Twitter Email