Möt övriga kandidater till kyrkovalet i Märsta pastorat

Observera att kandidaterna inte presenteras i samma ordning som i valsedeln till Märsta Pastorat. Socialdemokraterna har dessutom fler kandidater som kandiderar till Märsta Pastorat än vad som presenteras.

6. Anja Lampinen, 75 år, Valsta

Varför engagerar du dig?

Svenska kyrkan har så många fina verksamheter som är värda att förvalta. Dessutom vill jag vara med och hjälpa till.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för frågor som rör barn och äldre.

Varför är kyrkovalet 2021 viktigt?

Kyrkovalet är viktigt eftersom det ger människor möjligheten att engagera sig i frågor där man delar samma värderingar och visioner.

8. Marina Everitt, 78 år,Valsta

Varför engagerar du dig?

Jag anser att kyrkans röst i vardagen är viktig i vårt samhälle.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för kyrkans ungdomsverksamhet, genom den bygger vi en tryggare framtid.

Varför är kyrkovalet 2021 viktigt?

Dagens hårda Samhällsklimat måste brytas och ersättas med Kyrkans grundbudskap ALLA är välkomna till Kyrkan. Dessa svar är viktiga för mig som kandidat.

11. Inger Gylfe, 77 år,  Husby-Ärlinghundra

Varför engagerar du dig?

Förr hjälpte jag till inom kyrkans verksamhet och sett att de fyller ett behov i Sigtuna kommun. Därför väljer jag att engagera jag mig.                   

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för att man inte ska dra ner på barn- och ungdomsverksamheten. Second hand butikerna kyrkorna driver har även haft en bra påverkan i Sigtuna kommun, det behövs finnas kvar! 

Varför är kyrkovalet 2021 viktigt?

Det är jätteviktigt, eftersom att det mycket väl kan avgöra kyrkans verksamheter i framtiden.

12. Carina Hedin, 63 år. Husby-Ärlinghundra

Varför engagerar du dig?

Jag är engagerad för att dela med mig av mina visioner och kreativa idéer om hur vi utvecklar kyrkans verksamhet inför framtiden.                

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för miljö och ungdomsfrågor. Detta är frågor kyrkan kan förbättra sitt arbete inom. Jag brinner även för att kyrkan ska hjälpa våra ungdomar genom att arrangera fler praktikplatser och sommarjobb.

Varför är kyrkovalet 2021 viktigt?

Kyrkans måste finnas till för alla som vill delta i deras verksamheter. Kyrkan har en viktig roll i samhället. Detta är inte självklart längre. Därför är det kyrkovalet viktigt!

17. Elisabeth Sjöholm, 65 år, Märsta          

Varför engagerar du dig?

Jag vill bidra till ökad jämlikhet och främja ett ökat ansvar för klimat och miljö.            

Vilka frågor brinner du för?

Den överskuggande frågan är hur vi bevarar vår natur och förvaltar våra skogar för kommande generationer. Samt att stärka de svagaste i samhället, skapa positiv social utveckling och ömsesidig förståelse är andra mycket viktiga frågor.

Varför är kyrkovalet 2021 viktigt?

Förutom att Svenska kyrkan är stora skogsägare har kyrkan en viktig uppgift att motverka effekterna av de sociala klyftor som finns – även i vår kommun.

22. Jenny Undin, 27 år, Valsta  

Varför engagerar du dig?

För mig är det självklart att kandidera i kyrkovalet eftersom jag vill engagera mig för en fortsatt demokratisk, modern och välkomnande kyrka för alla, som tar ansvar för klimatet, tar hand om sina anställda och arbetar mot social utsatthet.

Vilka frågor brinner du för?

Jag vill med min kandidatur arbeta för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna arbeta inom Svenska kyrkan, till exempel personer med funktionsvariationer, nyanlända, unga som söker sitt första arbete eller personer som inte har fullständig utbildning. Jag vill också verka för att kyrkan fortsatt hjälper utsatta personer oavsett tro, tar stort ansvar mot klimatförändringarna och ständigt utvecklas med hjälp av besökarnas önskemål.

Varför är kyrkovalet 2021 viktigt?

Kyrkovalet 2021 är valet då vi bestämmer kyrkans riktning, ska det vara en sluten kyrka för få, eller en öppen kyrka för alla?

facebook Twitter Email