Mål och budget 2020

Socialdemokraterna nyanställer 44 personer inom skolan i sin skuggbudget!

Sigtuna kommun ska vara en kommun där vi alltid sätter invånarna först!

-Ja, vi satsar tveklöst mest på skolan och äldreomsorgen. Vi lägger in dubbelt så mycket pengar som den moderatledda kommunledningen. Vi prioriterar alltid de invånare som behöver mest, nämligen våra barn och våra äldre, säger Gun Eriksson, (S) oppositionsråd

Socialdemokraterna gör en tydlig politisk och ideologisk markering i sin budget. Socialdemokraterna lägger in väldigt många fler miljoner av de kommunala skattemedlen, än den moderatledda kommunledningen, på att nyanställa lärare, fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och undersköterskor.

Medan moderaterna lägger 43 miljoner på Barn- och ungdomsnämnden lägger socialdemokraterna hela 86 miljoner.

-Vi vill visa att politik gör skillnad! Är det någonstans det ska satsas så är det på vår framtid och på de som troget tjänat landet. Jag talar om våra barn och våra äldre, säger Marie Axelsson, 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och riksdagsledamot.

Förutom dessa prioriteringar lägger Socialdemokraterna in en rejäl kultur- och fritidssatsning där det anställs fler bibliotekarier, fler fritidsledare och lägger dessutom in medel för att öppna en saknad fritidsgård för våra äldre tonåringar, Valsta 195. Nolltaxan återinförs så att ungdomsföreningarna slipper både administration och kostnader för plan och hallhyror

Nämnas bör att Socialdemokraterna också tillskjuter medel för att kunna följa upp elever som hoppar av gymnasiet och att vi anställer 2 heltidstjänster som kan se till att miljöhälsoarbetet prioriteras och att samtliga enskilda avlopp klarar miljökraven.

Socialdemokraterna kräver också att en agenda 2030-beredning ska finnas och att den ska vara en gemensam angelägenhet där samtliga partier är välkomna.

Gun Eriksson (S)Oppositionsråd

Marie Axelsson(S) 2:e vice ordförande i kommunstyrlesen och riksdagsledamot

Du kan läsa budgeten i sin helhet genom att trycka här.

facebook Twitter Email