Kritik som motiverar kommunal hemtjänst

I den senaste revisionen av äldre- och omsorgsnämnden får den moderatledda kommunledningen svidande kritik för sin äldreomsorgspolitik.

Revisionen lyfter bland annat att Sigtuna kommun är den kommun tillsammans med Burlöv kommun med lägst resultat (helhetssyn) sett till rikets 290 kommuner, baserat på brukarbedömningen inom hemtjänsten. Vidare noterar revisionen även att av de totalt sju indikatorerna som är kopplade till brukarundersökningen har sex av dessa en nedåtgående trend.

När vi Socialdemokrater påvisade dessa brister, i vår debattartikel som publicerades den 30 mars, menade Moderaterna i sin replik till oss, att Socialdemokraterna hade ”gjort hemtjänsten till en ideologisk fråga”. Under parollen ”valfrihet” utkontrakterar den moderatledda kommunledningen sitt ansvar mot kommunens äldre. Det är dags för kommunen att kliva in på arenan igen och ta ansvar för hemtjänsten. Kommunal hemtjänst ska självklart också vara ett valbart alternativ.

Ett av moderaternas starkaste argument för den påstådda kvalitetshöjande åtgärden var utförsäljningen och privatiseringen av den kommunala hemtjänsten. Men i yttrandet från kommunen avseende revisionsrapporten framkommer det dock att man inte kan se privatiseringen av hemtjänsten som en kvalitetshöjande åtgärd i sig. Så vilka kvalitetshöjande åtgärder har Moderaterna genomfört, inom hemtjänsten, under sina tre år i makten? Inga alls.

Enligt revisorernas granskning har utvecklingen inom hemtjänsten varit nedgående sedan år 2018. Avslutningsvis menar revisorerna att det är av vikt att såväl kvalitets- patientsäkerhets- och brukaraspekter tas i beaktande vid utövande av äldreomsorgsverksamheten.

  • Gunilla Johansson (S) 2:e vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Anne Kayani (S), ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Sven-Åke Olsson (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Märtha Lindberg (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Elisabeth Sjöholm (S), ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
facebook Twitter Email