Koalitionens parlamentariska underlag inkluderar SD

Den 26 oktober beslutade kommunfullmäktige att utöka fem nämnder till tretton ledamöter, men januari 2018 så backar regnbågskoalitionen efter flera månader utan att val har genomförts. Platser har stått tomma på grund av att koalitionen inte verkställt kommunfullmäktiges demokratisk tagna beslut.

Regnbågskoalitionen påstod att det primära syftet var att fler politiker skulle engagera sig i kommunpolitiken och bli aktiva representanter för kommunens invånare. Genom att öka storleken på nämnderna skulle fler politiker även ges en möjlighet att vara delaktiga i beslut och få insyn i kommunens verksamhet. Socialdemokraterna har haft ett tjugotal ledamöter som varit redo att gå in i nämndsorganisationen.

Socialdemokraterna ansåg att beslutet att utöka nämnderna var onödigt byråkratiskt med mindre än ett år kvar till valet, det var onödigt dyrt och konsekvenserna inte fullt utredda. Det framgår med all tydlighet att koalitionen i efterhand har insett att den aktuella mandatfördelningen i kommunfullmäktige innebär att SD blir vågmästare.

I de ärenden som presenteras för nämnderna i veckan påstår koalitionen att pga att vissa partier inte klarar av att fylla sina platser, så skulle ett val inte spegla den parlamentariska situationen. Men det är just det den gör! Regnbågskoalitionen är inte en majoritet, och kan dessutom inte fylla samtliga sina platser, utan behöver stöd från ytterligare ett parti. Man har aktivt valt att inte samarbeta med Socialdemokraterna och då återstår enbart SD. Det var just det som var fallet när regnbågskoalitionen tog över makten i kommunen, man gjorde det med stöd av SD i kommunfullmäktige. SD utgör idag en del av det parlamentariska underlaget för Regnbågskoalitionen.

Socialdemokraterna kommer även fortsättningsvis vara redo att förhandla med koalitionen för en bred politisk och konstruktiv lösning för Sigtuna kommun.

facebook Twitter Email