JA till förtur för våldsutsatta kvinnor

Socialdemokraterna håller med Centerpartiet i frågan om att våldsutsatta kvinnor ska erbjudas förtur i bostadskön. Det är svårt att lämna en destruktiv relation och när en kvinna väl bestämt sig får det inte vara den långa bostadskön som sätter stopp för processen.

I våras skrev jag och tre kvinnliga partikollegor i Stockholms län en debattartikel i SVD och även märsta.nu gjorde en uppföljande artikel om att vi vill skapa en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor. Vi vill att alla kommuner i Sverige ställer upp för dessa kvinnor hela vägen ut ur relationen och in i tryggheten.

Det ska vara obligatoriskt för att landets kommuner att bidra med hyreslägenheter till förmedlingen. En trygg bostad är en mänsklig rättighet och kommunerna måste samarbeta med varandra kring detta. Ett första steg på vägen är att införa förtur i kommunens egen bostadskö men tyvärr räcker inte det. För att kunna leva ett tryggt liv behöver kvinnan ofta byta bostadsort och bo i en annan kommun.

När det inte finns lägenheter att tillgå för de utsatta kvinnorna uppstår en inlåsningseffekt vilket kan få mycket långtgående konsekvenser. Detta är ett allvarligt samhällsproblem som måste uppmärksammas och jag välkomnar att även Centerkvinnorna, Gill Brodin och Marie Unander Scharin lyfter frågan i Sigtuna kommun.

Regeringen har sedan tidigare presenterat ett åtgärdsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det programmet består av 99 åtgärder som omfattar insatser för att förebygga våld såväl som att ge stöd och skydd till utsatta.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd i Sigtuna kommun
facebook Twitter Email