Demokratiskt underskott i nya kommunledningen

Kommunrevisionen ska kontrolleras av oppositionen för att garantera att kommunledningen inte granskar sig själv. Efter den 21 september är detta inte längre fallet i Sigtuna kommun. Socialdemokraterna kräver nu att detta omedelbart ändras eftersom det är en grundläggande demokratisk princip.

Den 21 september fick Sigtuna en ny kommunledning, när högeralliansen tillsammans med L och Mp tog över såväl kommunstyrelseordförandeuppdraget samt samtliga ordförandeposter i nämnder och styrelser. Olov Holst (M) var mycket tydlig med att allt skulle gå rätt till. Men en sak glömde den nya ledningen: kommunrevisionen.

Kommunrevisionen ska enligt reglementet bestå av sex ledamöter varav oppositionen ska ha hälften. Ordförande och vice ordförande ska även de väljas från oppositionen. Det är en grundläggande demokratisk princip att oppositionen ska kunna granska kommunledningen på samma sätt som konstitutionsutskottet i riksdagen.

På grund av de märkliga omständigheterna kring bytet av kommunledning kontrollerar den moderaterna och liberalerna nu revisionen med fyra ledamöter inklusive ordförande och vice ordförandeuppdraget.

– Det är oroande att demokratiska principer inte respekteras, säger Ibrahim Khalifa (S). Jag förväntar mig att den moderatledda kommunledningens ledamöter lämnar in sina uppsägelser snarast möjligt.

Efter kommunfullmäktige lämnade Socialdemokraterna in avsägelser på samtliga presidieuppdrag i nämnder och tillhörande arbetsutskott i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Nu återstår att se om Olov Holst och Moderaterna tänker respektera en grundläggande demokratisk princip.

facebook Twitter Email