Dags för nya utmaningar

Partivän,

Idag blir det officiellt att jag inte kommer att kandidera för ytterligare fyra år som främste företrädare i valet för oss socialdemokrater. Det är inget beslut jag tagit lättvindigt, utan något jag funderat på en längre tid och nu slutgiltigt landat i.

Mitt första kommunala förtroendeuppdrag i Sigtuna kommun valdes jag till för över 20 år sedan, och jag har sedan mer än åtta år tillbaka nu haft ledande roller för oss socialdemokrater i kommunpolitiken. Även innan dess har jag haft ledande uppdrag, bland annat som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden efter valet 2006.

När jag blickar tillbaka över alla dessa år finns det mycket jag är stolt över, men tittar man i backspegeln kan man så klart också hitta saker som man känner att man hade kunnat göra mer kring eller lite annorlunda. Det jag framför allt minns och det som gör mig väldigt stolt är alla de förbättringar och förändringar som vi alla tillsammans har åstadkommit i Sigtuna kommun.

Ett exempel är det utvecklingsarbete som vi i Barn- och ungdomsnämnden genomförde i grundskolan under 2007 och 2008, som ledde till att Sigtuna kommun under 2009 utsågs till årets skolförbättrare i Stockholms län av Lärarförbundet. Vi hade då klättrat 103 placeringar i landet och var 7:e bästa skolkommun i Stockholms län. Ett otroligt viktigt arbete för att alla barn och ungdomar ska ha samma möjligheter i livet.

Under min tid i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genomförde vi flera utvecklingsprojekt. Arlandagymnasiet gick från att vara en skola som eleverna valde bort till en skola som lockade. Naturvetarprogrammet på Arlandagymnasiet hade de högsta intagningspoängen av alla NV-program norr om Stockholm och vi var först i Sverige med att starta ett elitidrottsprogram inom e-sport.

Eftersom jobb åt alla är den viktigaste frågan för oss i Socialdemokraterna har vi också genomfört flertalet projekt för att få fler människor i arbete. Resursjobben och Jobblyftet, som hjälpte människor från utanförskap och försörjningsstöd till arbete, fick nationell uppmärksamhet. 164 personer deltog i Resursjobben och 197 personer i Jobblyftet. Det innebar inte bara att vi sänkte utbetalningarna av försörjningsstöd med många miljoner, utan också att många människor blev sedda, hörda och att deras kompetenser kom till nytta i samhället. Denna idé tog vår socialdemokratiskt ledda regering sedan fasta på och inrättade ett liknande, nationellt projekt som de kallar extrajobb.

Ett annat projekt jag initierade var Ung Satsning, en åtgärd för att sänka ungdomsarbetslösheten. Våra ungdomar ska inte behöva börja sitt vuxna liv i arbetslöshet, så istället för att skicka runt dem mellan olika aktörer, samlade vi alla under ett och samma tak. Där fanns kommunens olika resurser som arbetade med ungdomar och statliga myndigheter så som Arbetsförmedlingen. Där fanns också ett nära samarbete med privata näringslivet, och resultatet blev att Sigtuna kommun under projekttiden sänkte ungdomsarbetslösheten mest i hela landet. Efteråt inrättade regeringen vad de kallade för Delegationen för Unga (DUA), som handlade just om att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna. Men vi stannade inte där. För att alla ungdomar ska komma i kontakt med arbetslivet, få något att skriva i sitt CV och ha möjligheter att nätverka i näringslivet så införde vi en sommarjobbsgaranti som innebar att alla gymnasieungdomar fick sommarjobb. Givetvis gjorde vi detta tillsammans med det privata näringslivet för att kunna erbjuda många alternativ och möjligheter.

Det finns också mycket vi har gjort på stadsbyggnadssidan. Tillsammans med Märsta Centrums fastighetsägare har vi sett till att Märsta centrum åter börjar bli en plats för handel och människor. Är det något många kommuninvånare har önskat under alla dessa år, är det just fler affärer och ett mer levande Märsta Centrum.

Ombyggnation av Märsta station är något som diskuterades redan på Gunnar Strängs tid. Tyvärr har det inte varit mycket mer än prat kring Märsta station sedan en prioriterad upprustning utlovades på 80-talet i samband med Strängöverenskommelsen. Efter ett intensivt år med uppvaktningar och förhandlingar så lyckades vi. Vi fick igenom ett genomförandeavtal om en helt ny stationslösning med både Trafikverket och Stockholms läns landsting. Vi fick in projektet och finansiering i den nationella planen för infrastruktur samt i Länsstyrelsens regionala plan. För första gången finns finansiering och förutsättningar på plats och en ny Märsta station kan i framtiden bli verklighet.

Jag skulle kunna fortsätta att på område efter område räkna upp viktiga, strategiska förändringar vi alla har genomfört tillsammans under alla dessa år. Med detta sagt så finns det så klart fortfarande många utmaningar i vår kommun att ta tag i. Dock känner jag att det är svårt för mig att hitta samma energi att genomföra nya förändringar i kommunen i ytterligare fyra år. Kan man inte ge 100% är det dags att lämna över stafettpinnen till någon annan.

Därför informerade jag under senhösten partiledningen i kommunen att jag inte har för avsikt att kandidera som första namn för mandatperioden 2018-2022. Vi har därefter haft diskussioner om mina möjligheter att fortsätta, men jag står fast vid mitt beslut. Därför har jag och partiledningen kommit fram till att den bästa tiden att offentliggöra mitt beslut är nu.

Vi har nu mindre än 200 dagar kvar till valet. Trots att våra motståndare i ren desperation försöker påstå annat, så har vi idag en stämning i partiet som innebär att alla som kommer på våra möten får vara med och diskutera politik och framtid. Vi har på våra arbetarekommunmöten haft många spännande gäster och föreläsare. Vi har värvat många nya aktiva medlemmar som är med och både skapar och sprider vårt politiska budskap.

Jag kommer även framgent att finnas kvar i kommunpolitiken, men i mycket mindre omfattning och skala. Självklart kommer jag sitta kvar som oppositionsråd så länge partiet behöver mig. Samtidigt vill jag också att den som blir min efterträdare får en chans att komma in i rollen innan valet och kunna vara väl förberedd när vi återtar makten i kommunen efter valet.
Jag vill tacka för dessa år och det goda samarbetet inom partiet, men vi kommer så klart att ses flera gånger ute på gator och torg under valrörelsen. För nu ska vi berätta för väljarna varför Socialdemokraterna är det bästa partiet för Sigtuna kommun, Stockholms läns landsting och för riksdagen.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Ibrahim Khalifa

facebook Twitter Email